Orar de livrare

Orar de livrare Sushi Master Bucuresti zona Titan

Orar de plasare a comenzilor
Luni - Duminica 09:00-21:30

Comenzi la food cort, la Auchan Titan

 • Comenzile în restaurant sunt preluate de la ora 09:00 până la 21:45, atât telefonic, cât și pe site

Zonele de livrare

Sector 1: COMANDA MINIMA 100 RON / Taxa livrare 25 RON / TIMP LIVRARE 100-120MIN SECTOR 2: COMANDA MINIMA 70 lei / Taxa livrare 20 RON/ TIMP LIVRARE 90 MIN
 • Antiaeriana
 • Andronache
 • Alexandriei
 • Aviatiei
 • Barbu Vacarescu
 • Bd Timisoara pana la intersectia cu Brasov
 • Cart Baneasa pana la intersectia cu Sisesti
 • C-tin Prezan
 • Caramfil
 • Crangasi
 • Dr Taberei pana Pta Moghioros
 • Salaj
 • Gara de Nord
 • Grivitei de la Podul Grant spre capat
 • Sos Nordului
 • Ferentari
 • Ghencea
 • Giugiului
 • Grivitei de la Bd Dacia la Podul Grand
 • Herastrau
 • Ion Mihalache
 • Kiseleff
 • Luica
 • Militari de la Leu la Lujerului
 • Obregia
 • Petricani
 • Plevnei
 • Popesti Leordeni
 • Regie
 • Turda
 • Vasile Milea
 • Virtutii
 • Rahova de la int Sebastian la Sos Razoare
 • Baicului Izvor Eroilor Oltenitei
 • Bd Carol
 • Dacia
 • Ferdinand I
 • Fundeni
 • Cosbuc
 • Mosilor
 • Nicolae Balcescu
 • Natiunile Unite
 • Obor (pana la Sos Fundeni)
 • Piscului
 • Pache Protopopescu
 • Rahova de la Unirii la int cu Sebastian
 • Regina Maria
 • Romana
 • Rosetti
 • Serban Voda
 • Stirbei Voda
 • Stefan cel Mare
 • Tei
 • Unirii de la Pta Unirii la Pta Constitutiei
 • 13 Septembrie pana la int cu Panduri
 • Universitate
 • Victoriei
 • Viilor
SECTOR 3: COMANDA MINIMA 50 lei / Taxa livrare 9 RON / TIMP LIVRARE 60 MIN SECTOR 4: COMANDA MINIMA 50 lei / Taxa livrare 15 RON / TIMP LIVRARE 80 MIN
 • Balta Alba
 • Basarabiei
 • Baba Novac
 • Bd Chisinau
 • Camil Ressu
 • Cernauti
 • C-tin Brancusi
 • Dristor
 • Drumul intre Tarlale
 • Dudesti Pantelimon
 • Fizicienilor
 • Industriilor
 • Liviu Rebreanu
 • Pantelimon (de la Cora pana la int cu sos Iancului)
 • Nicolae Grigorescu
 • Postavarului
 • Ramnicu Valcea
 • Salajan
 • Socului
 • Titan
 • 1 Decembrie 1918
 • Costin Georgian
 • Alba Iulia
 • Bd Biruintei
 • Burebista
 • Calea Dudesti
 • Calea Calarasilor
 • Corneliu Coposu
 • Decebal
 • Dimitrie Cantemir
 • Iancului
 • Mircea Voda
 • Matei Basarab
 • Marasesti
 • Mihai Bravu
 • Nerva Traian
 • Octavian Goga
 • Pantelimon de la int cu Iancului la Obor
 • Sincai
 • Timpuri Noi
 • Tineretului
 • Unitii de la Pta Alba Iulia la Pta Unirii
 • Vacaresti
 • Vitan
 • Vitan Barzesti
 • Muncii
 • Vatra Luminoasa
Sector 5: COMANDA MINIMA 80 RON / Taxa livrare 25 RON / TIMP LIVRARE 90 MIN SECTOR 6: COMANDA MINIMA 100 RON / Taxa livrare 30 lei / TIMP LIVRARE 100-120 MIN
 • Brancoveanu
 • Berceni
 • Obregia
 • Colentina (de la Sos Fundeni spre capat)
 • Com Dobroiesti
 • Com Pantelimon
 • Kogalniceanu
 • Pieptanari
 • Cotroceni
 • Drumul Sarii
 • Dinicu Golescu
 • Dorobanti
 • Floreasca
 • Titulescu
 • Progresului
 • Primaverii
 • Aerogarii
 • Constructorilor
 • Giulesti (de la Pod Grant spre capat)
 • Iuliu Maniu de la Lujerului catre Autostrada
 • Jiului
 • Poligrafiei
 • Pajura
 • Padure Baneasa
 • Oras Voluntari
 • Sos Chitilei
 • Sos Alexandriei
 • Stefanestii de Jos
 • Sat Pipera
 • Pipera Tunari
 • Uverturii
 • Sisesti
 • Valea Oltului
 • Valea Ialomitei
 • Valea Cascadelor
 • Domenii
 • Arcul de Triumf

Ofertele SUSHI MASTER BUCUREȘTI

 • În fiecare săptămână avem un roll la reducere
 • În fiecare lună avem o ofertă fierbinte de 50 %, 30 %, 20 % reducere
 • Sistemul de bonusare îți permite să acumulezi puncte și apoi să alegi sushi gratuit, în funcție de punctele acumulate.  ( Apasă aici pentru multe detalii despre sistemul de bonusare și cadouri).

În prețul unui rol sunt incluse:

 • 4g Wasabi
 • 8g Ghimbir
 • 25g Soya sos
t